Vyhláška 50

Kvalifikace pro práci na el. za┼Öízeních dle vyhlášky 50/1978Sb.


Naši zam─Ťstnanci pravideln─Ť absolvují školení dle vyhlášky 50/1978Sb., § 6, 7, 8. Vedoucí pracovnící a samostatní projektanci mají kvalifikaci dle §10

Zde jsou uvedena n─Ťkterá osv─Ťd─Źení o této zkoušce.

Zden─Ťk ─îerný    Petr Mašek        
Jaroslav Škarda Ond┼Öej Vondruška     
Ji┼Öí N┼»sek Alois Získal     
       

K náhledu