Měření a regulace

Projektové dokumentace MĚŘENÍ A REGULACE jsou prováděny v profesních zaměřeních:

Centrální řídící a monitorovací systém (BMS-building manager system)

Monitorování event. řízení veškerých technologií rozsáhlých budov - tzv. inteligentní budova - nároky různých systémů.

Měření a regulace (MaR)

Měření a regulace systému vzduchotechniky, klimatizace, topení, chlazení, zdravotechniky.

Seznam referencí

ÚPMD Praha Podolí (7/2011 - dosud)

Vybudování centra fetální medicíny

Park Hloubětín (2012)
obytný komplex
City Deco (2006 - 2012)
administrativní budova s obchody
PČOV Miškovice (2/2010 - 9/2013)
Modernizace čistírny odpadních vod
Palmovka Park (11/2009 - 12/2013)
Administrativní budova firmy Metrostav
Aquapark Šutka (2009 - 2012)

Dostavba plaveckého stadionu 

Nupharo (6/2015 - )

technologický park

UCEEB Kladno (2009-2012)
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
LEGO Kladno (01/2013- 7/2015)

Rozšíření výrobních hal

Síť poboček AirBank (9/2011 )

pobočky bankovního domu

Kotva (2/2015 )

rekonstrukce obchodního domu

Burzovní palác (6/2015 - 2/2017)
úprava systému topení  a chlazení 
Hračky Hamleys (2016)
třípatrový obchod s hračkami v bývalé budově ČSOB Na Příkopě