City Deco

 

Naši odborníci připravili ve fázi pro stavební povolení silnoproudou i slaboproudou dokumentaci včetně MaR.  Díky tomu mohou nájemci využívat  vlastní EZS, EPS, ACS (přístupový kontrolní systém) a CCTV (vnitřní televizní okruh) včetně  ostrahy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prováděcí dokumentace již je také připravena.

 Pankrácká pláň byla dříve víceméně neutěšeným prostorem s jedinou výškovou budovou -   Motokovem -  spoustou dalších stavenišť, provizorií, ohrad, živelných tržišť, skládek a oplocených, pro občany nepřístupných ploch, se zdrojem prachu, nečistot, hluku a dalších vlivů negativně - ovlivňujících životní prostředí v lokalitě pankrácké pláně. Tento prostor byl proto v hledáčku několika  „Dokončení areálu CITY Empiria představuje jednu ze závěrečných fází výstavby polyfunkčního městského centra,“ řekl architekt projektu CITY Deco Václav Aulický

Tím vznikne nové centrum pro oddech a rekreaci, které může sloužit občanům, a bude tak ukončena více než 30 let trvající existence stavenišť, rozestavěných staveb, provizorií, ,” dokončil Aulický.

Nejprve bylo nutné odstranit staré nepoužívané objekty, které dříve patřily Motokovu. Demolice probíhá od konce srpna s krátkou přestávkou nutnou k vyjasnění podmínek pro danou demolici. Práce byly obnoveny 23. září a jsou prováděny na základě pravomocného územního rozhodnutí a demoličního výměru.

Novostavba administrativního objektu CITY DECO vyroste jižně od kancelářské budovy CITY EMPIRIA a bude od ní oddělena pouze nízkopodlažním objektem CITY FORUM. Díky tomu, že její východní fasáda bude obrácena směrem k magistrále, disponuje tento objekt nejen výbornou viditelností, ale také snadnou dopravní dostupností z centra Prahy i z městského okruhu a dálnice D1.

Budovu CITY DECO tvoří tři křídla, propojená příčným traktem do tvaru písmene E. Otevřená atria mezi křídly budou sloužit jako zelené relaxační zóny. Nájemci tohoto objektu jistě ocení variabilitu vnitřního dělení

V úrovni prvního nadzemního podlaží bude projekt CITY DECO bezprostředně napojen na Konferenční centrum Pankrác a samoobslužnou restauraci v budově CITY FORUM. Mezi první nájemce této budovy patří renomovaná hamburská společnost MeridianSpa, která si na 20 let pronajala 5 800 m2 plochy, na níž nabídne budoucím klientům a návštěvníkům rozsáhlou kombinaci lázeňských, sportovních i relaxačních aktivit, včetně odborných doplňkových služeb.

Další budovou bude ještě objekt CITY Element ve tvaru písmene L, který  nabídne v nadzemních podlažích administrativní plochy, v přízemí budou prostory pro obchod a služby. Tato budova bude logickým zakončením rekonstrukce a dostavby komplexu bývalého Motokovu, dnes nazývaného City Empiria.


Podrobnější debatu o stavbách na Pankrácké pláni můžete sledovat na této stránce:

Fotografie reference