ELI Dolní Břežany

V těchto  špičkových  laboratořích pro zkoumání laserovým paprskem jsme připravovali dokumentaci pro provedení stavby v oblastech silnoproud a slaboproud, pokračujeme autorskými dozory.

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI přinese nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd.

 

ELI Beamlines je koncipováno tak, aby sloužilo nejen vědcům specializujícím se na lasery, ale také jejich kolegům z jiných oborů. V Dolních Břežanech se tak budeme věnovat i materiálovým vědám a strojírenství, medicíně, biologii, chemii, astrofyzice a dalším oborům. ELI Beamlines bude zkrátka nejmultifunkčnější ze všech existujících i teprve projektovaných laserů – celkem se jedná o čtyři střediska umístěná ve východní Evropě.

 

  • První infrastruktura (ELI Beamlines) bude umístěna v České republice a bude vytvářet novou generaci sekundárních zdrojů pro mezioborové aplikace ve fyzice, medicíně, biologii a materiálových vědách.
  • Druhé centrum (ELI Attosecond) se staví v Maďarsku a má se věnovat fyzice ultrakrátkých optických pulsů v řádu attosekund.
  • Třetí centrum (ELI Nuclear Physics) orientované na fotonukleární fyziku, by mělo sídlit v Rumunsku.
  • O umístění čtvrté infrastruktury se v současné době jedná.

ELI bude řízena podle nového modelu navrženého pro konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC). Členy ELI-ERIC se stanou Česká republika, Maďarsko a Rumunsko (zakládající členové). Zájem již vyjádřili také hlavní partneři přípravné fáze projektu (ELI-PP): Německo, Velká Británie, Francie ad.

Realizace ELI v České republice má na starosti Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. Ten koordinuje národní konsorcium ELI-CZ zahrnující 14 českých univerzit a výzkumných ústavů. Klíčová je podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Středočeského kraje.

Fotografie reference