LEGO Kladno

Projektujeme veškeré silnoproudé  rozvody pro výrobní haly stojící na ploše, kde ještě vloni stával elektrotechnický závod  kanadské Celestiky.

Dokumentaci jsme připravovali  v modelu Revit, a díky tomu získaly všechny zapojené strany přesný, přístupný a praktický náhled na stejnou skutečnost.   

Jeden z největších přínosů BIM modelování je nepochybně detekce kolizí. Za využítí programů a správného nastavení tolerancí se kontroluje model. Zároveň probíhá i ruční kontrola modelu. Nalezené kolize jsou v modelu označeny a vráceny zpět k projektantům. 

Naším úkolem byl projekt pro stavební povolení, prováděcí dokumentace včetně autorského dozoru a spolupráce při realizaci stavby.

 

Za poslední čtyři roky stoupl podíl dospělých, kteří kupují  malé kostičky pro sebe,  a to z 10 na 15 procent. Lego speciálně pro tuto cílovou skupinu připravilo i značku Lego Technic. 

A  se zvýšením  produkce  souvisí  i plány rozvoje továrny v Kladně. Ta je pro firmu druhá největší na světě a  právě nyní  investuje  Lego do rozšíření další miliardu korun. 

 

 

 

Fotografie reference