Revitalizace parku

Naší úlohou byly rozvody silnoproudu, slaboproudu a úpravy veřejného osvětlení.

 

Projekt řeší obnovu centrální části pražského sídliště Bohnice u obchodního centra a kulturního domu Krakov. Návrh vychází z nutnosti řešit celé území komplexně a přihlédnout přitom také k širším městským a krajinným vazbám Bohnic a pražského Severního Města a také původní myšlence výstavby sídlišť jako bydlení obklopené přírodou. 


Celé území je rozděleno do tří hlavních částí, označených podle převládající funkce jako „náměstí“, „městský park“ a „park“. Tyto tři prostory od sebe nejsou přímo fyzicky odděleny, ale volně do sebe přecházejí. Všechny tři části území jsou vzájemně propojeny kruhovými „ostrovy“ se zelenými nebo naopak zpevněnými plochami a výsadbou stromů. Součástí projektu je také zapojení kulturního domu ze 70. let do veřejného prostoru pomocí nových přístupových lávek a pobytových schodů.

Fotografie reference