UCEEB Kladno

Pro výzkumnou budovu jsme připravili dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení i prováděcí dokumentaci pro oblast silnoproud, slaboproud, MaR, včetně trafostanice  a přeložky kabelů vysokého napětí.

    Účinky slunečních paprsků, hluku, větru, ohně lze zkoumat v nové budově Univerzitního  centra  energeticky efektivních budov v Buštěhradě.

   Bude sloužit mezioborovým vědeckým týmům čtyř fakult Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze - stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství.

 

„Jeden z pokusů přestavuje schopnosti  nanomateriálů, kterými se natře dřevo, aby odolalo přírodním živlům, včetně ohně nebo hniloby. S těmito novými materiály by pak Česká republika mohla uspět na světovém trhu," vysvětlil záměr UCEEB Josef Rosina, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, která je jednou z fakult, jež se do projektu zapojují.

  Pro všechny tyto pokusy je potřeba perfektní zázemí, které pomohla vytvořit společnost AZ elektropojekce a to prostřednictvím odborníků  z oblasti silno, slaboproudu i měření a regulace a to ve fázi dokumentace pro územní řízení, stavební povolení i prováděcího projektu.

 

 A zajímá vás, jaké pokusy zde mohou probíhat? Mrkněte se

 

Fotografie reference