ÚČOV Praha

Předmětem projektu byly přípojky NN k rozvaděčům, venkovní osvětlení komunikací a napojení billboardů staveniště pro rozšíření ústřední čističky odpadních vod v Praze v Bubenči. Připravovali jsme dokumentaci pro provedení stavby.

Pražská centrální čistička odpadních vod na Císařském ostrově funguje od 60. let 20. stol a prochází postupnou intenzifikací, a to v několik krocích. Momentálně se jedná o rozšíření jímacích objektů.

Fotografie reference