ÚPMD Praha Podolí

Při rekonstrukci podolské porodnice jsme pracovali na dokumentaci pro výběr zhotovitele i na prováděcí dokumentaci v oborech silnoproud, slaboproud i MaR. 

Cílem projektu je vybudování Centra fetální medicíny v rámci PC ÚPMD v Praze Podolí a s tím související vývoj a implementace nových diagnostických a terapeutických postupů u plodů se závažnými vrozenými vývojovými vadami (VVV) a/nebo plodů s poruchami vývoje u vícečetného těhotenství, které je možné úspěšně řešit chirurgicky v průběhu těhotenství (snížení závažnosti onemocnění a optimalizace podmínek plodu při přechodu do novorozeneckého období).
Základním cílem chirurgického řešení VVV a funkčních poruch plodů v děloze je zlepšení celkové prognózy postiženého plodu/novorozence a snížení mortality i celkové morbidity. Podrobnější informace

Vedení porodnice plánuje postupné úpravy jednotlivých budov a laboratoří, upravovaly se například i evakuační výtahy, pokoje v 5. patře …

Fotografie reference