Kontakty

 

A/ FIRMA: 

Název firmy:  AZ elektroprojekce, s.r.o. 
Adresa:
Přemyšlenská 1825/13a  182 00 Praha 8 - Kobylisy
Tel: 284 007 631
Web: www.azep.cz
E-Mail: azep@azep.cz
IČO: 25756095
DIČ: CZ25756095
D.U.N.S. 495 44 8573
Bankovní spojení: 3634770297/0100
Justice - obchodní rejstřík  
 

Jak se k nám dostanete? 
- sídlo firmy: Z Kobyliského náměstí (stanice metra C Kobylisy) Horňáteckou ulicí (směr Zdiby) a první odbočkou (u Alberta) doleva, a po cca 250 metrech napravo (1. dům za zahradou DDM)  je sídlo naší firmy.
- odloučené pracoviště: Sedláčkova 2286, 379 01 Písek

 

  

B/ PROFESANTI:

Vedení a administrativa:    
Ing. Vladimír Velát  284 007 631 velat@azep.cz
Ředitel firmy, jednatel, vedoucí projektant    
Ing.  Alois Získal  284 007 630 ziskal@azep.cz
Zástupce ředitele, jednatel, vedoucí projektant    
Renata Kučerová  284 007 631 kucerova@azep.cz
Sekretářka, asistentka ředitele    
Ing. Tereza Čapková  284 007 638 capkova@azep.cz
Účetní, provozní manager    
Ing. Blanka Rošická  284 007 631  rosicka@azep.cz
Podpora marketingu    
     
Sekce silnoproud:    
Ing. Stanislav Nemrich  284 007 644  nemrich@azep.cz
Projektant specialista v oboru silnoproud    
Ing. Petr Vurbs  284 007 644  vurbs@azep.cz
Projektant specialista v oboru silnoproud, KNX/EIB    
Ing. Petr Mašek  284 007 642  masek@azep.cz
Projektant specialista v oboru rozvod VN, NN, trafostanice    
Ing. Ondřej Vondruška  284 007 637 vondruska@azep.cz
Projektant v oboru rozvod VN, NN, trafostanice    
Jiří Martínek  284 007 634 azep@azep.cz
Projektant v oboru rozvod VN, NN, trafostanice    
Ing. Miroslav Kratochvíl   kratochvil@azep.cz
Projektant specialista v oboru silnoproud    
Ing. Jiří Chalupa  284 007 642 chalupa@azep.cz 
Projektant v oboru silnoproud    
Ing. Michaela Němcová  284 007 641 nemcova@azep.cz
Projektantka v oboru silnoproud    
Marek Zadák  284 007 646  zadak@azep.cz
Projektant v oboru silnoproud    
Rudolf Skrbek  284 007 641 skrbek@azep.cz
Projektant v oboru silnoproud    
Lukáš Markvart    markvart@azep.cz
Projektant v oboru silnoproud    
Radim Štolfa     stolfa@azep.cz
Pomocný projektant v oboru silnoproud     
     
Sekce měření a regulace:    
Ing. Jaroslav Škarda  284 007 640 skarda@azep.cz
Vedoucí skupiny měření a regulace,    
řídící systémy technologických procesů    
Alena Pivoňková  284 007 639 pivonkova@azep.cz
Pomocná projektantka v oboru měření a regulace    
     
Sekce slaboproud:    
Ing. Jan Dostalík  284 007 635 dostalik@azep.cz
Projektant v oboru slaboproud    
Ing. Zdeněk Černý  284 007 635 cerny@azep.cz
Projektant v oboru slaboproud    
Ing. Vladimír Měsíček  284 007 636 mesicek@azep.cz
Projektant v oboru slaboproud    
Ing. Radomír Honč   honc@azep.cz
Pomocný projektant v oboru slaboproud